Partneři skupiny MSG

Se společností E. ON Energie spolupracuje MSTP na projektech týkajících se poskytování služeb a dodávek řešení pro energetický management od roku 2015. Od té doby společně realizovaly desítky projektů, zejména pro velké zákazníky, u nichž tvoří spotřeba energie významnou nákladovou položku. Díky odbornému know-how a řešením, které MSTP nabízí, zvyšují zákazníci energetickou efektivitu svých provozů a dosahují významných finančních úspor. Tímto MSTP přispívá k realizaci mise společnosti E. ON: „Pomáháme šetřit peníze a přírodu“. Partnerem E. ON Energie se MSTP stalo také proto, že se nezaměřuje pouze na jednu komoditu a její spotřebu, ale uplatňuje komplexní přístup ke všem energiím - od jejich případné lokální výroby zákazníkem, přes distribuci a spotřebu, až po jejich kvalitu a další parametry.


Společnost Metering Services je certifikovaným partnerem společnosti Landis+Gyr, se kterou spolupracuje od roku 2003. Od 1. 5. 2019 je také oficiálním distributorem kompletního portfolia jejích produktů pro Českou a Slovenskou republiku.

MSTP spolupracuje se společností Landis+Gyr od roku 2015 v mnoha činnostech od vývoje hardware a software, přes poskytování inženýringu a expertních služeb, až po komplexní dodávky systémů pro energetický management na klíč. 

Detailní znalosti a dlouholeté zkušenosti s výrobky Landis+Gyr umožňují všem firmám skupiny MS předat zákazníkům maximum z řešení Landis+Gyr, a navíc ho v některých případech doplnit o portfolio řešení zaměřených na specifické požadavky zákazníků na trhu. 


Se společností EGC spojuje MSTP nejen současná spolupráce, ale rovněž společná minulost a stejná adresa sídla. Jedná se o volné spojení dvou partnerů s vysokým odborným know-how a dlouholetými zkušenostmi z oblasti energetiky. Obě společnosti vědí, že společně jsou na dnešním trhu silnější a mají širší záběr, z čehož ve výsledku profituje zákazník, protože dostává ucelené a propracované řešení takříkajíc z jedné ruky.


Začátek spolupráce společností OSAM TRADE a MSTP byl spojen se záměrem vyvinout inovativní produkt adresně řízeného osvětlení. To se podařilo, a od té doby je tento produkt pevným základem společné obchodní spolupráce.  Na tu navazují další společné projekty, protože realizace úsporného osvětlení, která je doménou OSAM TRADE, bývá jedním ze základních opatření při realizaci energetického managementu, na který se soustředí MSTP. Společným cílem obou společností je nejen snížení nákladů na energie, které zákazník odebírá, ale udělat to opravdu pořádně - tedy dodat mu kvalitní produkt a poskytnout mu servis a odborné služby pro co nejefektivnější hospodaření energiemi.


Se společností PREměření spolupracujeme na základě dlouholetých zkušeností v oblasti energetiky a energetických zdrojů, reagujeme na požadavky zákazníků a nabízíme služby s cílem nalézt vhodná a chytrá technická řešení, která přinesou dlouhodobou stabilitu dodávek energií a optimalizaci nákladů na jejich pořízení. 

Jedná se nejen o poradenství a studie, posouzení možných technických řešení, technickoekonomická zhodnocení, optimalizace provozů, ale také o realizaci navržených opatření včetně možnosti financování, a to v různých modelech spolupráce až po provozování těchto zdrojů a zajištění dodávek tepelné energie a elektřiny.


V roce 2019 jsme spojili síly s jednou z nevýznamnějších vodárenských společností v České republice a do aplikace e-PointWEB  byly integrovány výstupy systému „VODA pod kontrolou®“. Díky tomu můžeme nabídnout našim zákazníkům také profesionální řešení v oblasti hlídání spotřeby vody. Spoluprací systémů e-PointWEB  a VODA pod kontrolou® vzniká propracované multikomoditní řešení z jedné ruky, s jehož pomocí mohou zákazníci obou společností efektivně hospodařit všemi nakupovanými energiemi; sledovat a optimalizovat jejich spotřebu, bez zbytečné prodlevy odhalovat úniky a nestandardní situace… a tím realizovat úspory nákladů.“