Politika společnosti

Společnost Metering Services s.r.o. je organizací, která byla založena v květnu roku 2003. Její hlavní činností je vývoj a prodej software a hardware a dalších služeb s tím souvisejících. Systémy managementu kvality (QMS) a bezpečnosti informací tvoří integrovaný systém řízení této organizace.

Oblast systému managementu kvality:
Systém managementu kvality (QMS) tvoří systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě,
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; díky několikaletým zkušenostem vznikl ve společnosti stabilní tým vysoce kvalifikovaných IT odborníků (vlastní zaměstnanci),
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost,
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků,
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí.

Oblast systému managementu bezpečnosti informací:

 • společnost považuje za zásadní bezpečnost dat svých zákazníků a věnuje jim maximální pozornost již při uzavírání smluv tak dále v jednotlivých přijatých opatřeních vyplývajících z Analýzy rizik,
 • společnost respektuje a dodržuje všechny relevantní regulatorní, právní a normativní požadavky,
 • zásadním pro společnost je dodržování uzavřených smluv, kteréžto problematice je věnována primární pozornost v průběhu plnění celé zakázky,
 • společnost identifikovala metodiku hodnocení rizik a stanovila kritéria, podle kterých probíhá jejich hodnocení.

Zaváděné bezpečnostní zásady, principy a požadavky pro organizaci a její zaměstnance jsou definovány v interních nařízeních a bezpečnostních směrnicích. Obsahují zejména: 

 1. dodržování právních a smluvních požadavků,
 2. základní znalosti o používání svěřených předmětů,
 3. prevence a detekce programového vybavení a jeho zabezpečení,
 4. plánování kontinuity činností organizace,
 5. důsledky při porušení bezpečnostních zásad.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém řízení, dodržovat všechny právní a jiné požadavky relevantní pro společnost a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Politiky společnosti.
Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k plnění zásad vyhlášené Politiky a trvalému zlepšování zavedeného integrovaného systému řízení.