e-PointM

Klíčová slova

 • Terminál systému e-PointENERGY.
 • Fakturační, podružné měřiče energií - odečty elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, měřičů tepla/chladu, stlačeného vzduchu.
 • Funkce WEB service pro e-PointWEB.
 • Komunikace GSM 2G/3G/LTE, 100 Mb Ethernet.
 • Sériová komunikace nad rozhraními RS232, RS485, RS422 - řešené protokoly MODBUS RTU, TC/IP, Master, Slave, Klient server.
 • M-Bus Master (wire IEC 1034, wireless 868MHz, nebo 169MHz).
 • Certifikace dle 61850-3-EMC odolnost IV. třída - energetika.

Zákaznický segment

 • Nabízí řešení pro dodržení sjednaných diagramů nakoupených energií a potřeb energetického managementu napříč portfoliem v rámci dostupných služeb.

Popis

e-Point.M odečítá v nastavených intervalech (tzn. dle podmínek distribuce) fakturační měřiče EE, ZP a Q  připojené na přímo i vzdáleně. Zajišťuje místní vizualizaci denní spotřeby EE v kWh a ZP v m3, včetně rezervované kapacity  v %, výpočet aktuální spotřeby ve sledovaném intervalu (¼ hod, plynárenský den) a zobrazuje její trend. Řeší regulační algoritmy dle volitelných parametrů a vystavuje, či uvolňuje povely buďto při vysoké spotřebě, a nebo s ukončením sledovaného intervalu. Pokud má e-Pont.M vestavěný modulu GSM, může předávat alarmy o vysoké spotřebě ZP, nebo regulačních zásazích, či v případě poruchy systému zaslat informaci odpovědné osobě na její mobilní telefon.

K zákazníkově technologii lze e-Point.M připojit datovým rozhraním (nad RS485/ETH, MODBUS RTU, TCP/IP), nebo  přes I/O   binární vstupy  či výstupy k ovládání. Dále lze  připojit  aktivní senzory fyzikálních veličin, jejichž data  jsou ukládána společně s odečítanými měřiči energií do místního archivu za účelem dalšího vyhodnocení (archiv je vybaven nedestruktivní pamětí, při nedostupnosti komunikačních linek naměřená data “pozdrží” a s obnovením přenosové trasy je odešle k dalšímu zpracování).

Pro místní regulace např. vytápěcích sahar, oběhových čerpadel, apod. lze využít v terminálu e-Point.M integrované funkce - celkem až 4 nezávislé regulační smyčky. Každé regulační úloze  lze nastavit časový program pro spínání spotřebičů a dalších parametrů regulace, kdy jednotlivé časové denní/směnové programy jsou organizovány ve 14 denním kalendáři.

Terminál e-Point.M předává naměřená data a vypočtené hodnoty službě e-PointWEB a ukládá je do datového centra. Tato data jsou přístupná oprávněným osobám běžným webovým prohlížečem bez nutnosti jakékoliv instalace SW. 

Pro nastavení, vizualizaci a archivaci naměřených a vypočtených dat terminálem e-Point.M lze využít aplikaci e-PointSERVICE, a to místně, či vzdáleně přes Ethernet rozhraní (omezeně lze parametrizovat  i místně z Z LCD displeje terminálu e-Point.M).

Technická specifikace

 Procesor a podpůrné periferie:

 • e-Point.M na bázi 32-bitového procesoru Cortex M4 s integrovanou pamětí RAM i FLASH (program, data).
 • IP konektivita 1x  Ethernet rozhraní.
 • Komunikační sériové rozhraní RS232, RS422/485, galvanicky oddělené.
 • Výstupní relé, galvanicky volné, 2× povelové relé, spínací, 1× poruchové relé, přepínací kontakt.
 • Binární vstupy 4×, pro více napěťových hladin.
 • Panel LCD – grafický LCD 128×64, nebo textový 4×20 znaků a 5× ovládací tlačítka.
 • USB rozhraní (- option -2.0, 12 Mbit) pro lokální připojení PC, DIP spínače pro emergency stavy, SIM karta modulu GSM a lokální debug rozhraní pro servisní účely (vše pod inspekční krytkou).
 • Napájecí zdroj 24VDC, 230VAC /50Hz, externí jištění.
 • Archivační systém pro uchování dat i při ztrátě napájení:
  • micro SD karta (vyjímatelná),
  • sériové paměti MV RAM.
 • Přesný čas a kalendář s možností synchronizace, zálohování baterií CR3032.

Autodiagnostika, nezávislý HW Watchdog a poruchové relé pro indikaci abnormálních provozních stavů nebo poruch terminálu.

Vestavné moduly:       

 • GSM – podpora více technologií  GSM/GPRS, Edge, M2M/MUC, LTE.
 • RF – modul lokální radiové sítě, nebo v bezlicenčním pásmu 868MHz, 20 mW.
 • IN/OUT – „technologické rozšíření“ o další vstupy/výstupy - impulsní výstupy, rozšiřující výstupní relé, A/D, D/A, PWM, apod.
 • COMM – rozšiřující komunikační periferie:
  • MBus pomocné napájení MBus vnitřní (pro max. 5× slave) nebo externí pomocné napájení 24VDC přes svorkovnici terminálu (max. 80× slave):
   • M-Bus Wireless 868MHz, 169 MHz,
   • 1-Wire,
   • impulsní vstupy (S0).

Použití

e-Point.M je základní, modulární a autonomní jednotkou systému pro měření a řízení energií e-PointENERGY:

 • monitoring a regulace sjednaných diagramů,
 • energetický management.

Zajištuje:

 • odečet fakturačních měřičů EE, ZP, Q,
 • autonomní  funkce monitoringu a regulace spotřeby podle sjednaných diagramů:
  • elektrické energie dle ¼ hod maxima (RK - rezervovaná kapacita),
  • spotřeby zemního plynu dle DRPK (denní rezervovaná pevná kapacita pro plynárenský den) - odečet plynoměru nebo přepočítávače,
  • odběru tepla dle ¼ výkonového maxima,
 • až 4 smyčky dvoustavových regulací na konstantní hodnotu podle příslušných senzorů, funkce spínacích hodin a kalendáře,
 • sběr dat z podružných měřičů energií (elektroměry, plynoměry, vodoměry, měřiče tepla/chladu, snímače stlačeného vzduchu) a pokročilých senzorů fyzikálních veličin (teplota, tlak, průtok, vlhkost, aj.),
 • komunikace přes GSM 2G/3G/LTE, Ethernet 100 Mb, RS232, RS485, 868MHz,
 • MBus Master (drátový, nebo bezdrátový vestavný  modul), MODBus RTU, TCP/IP,
 • certifikace EMC dle 61850-3 - třída odolnosti IV. -  energetika.

Galerie