e-Point.M

sponzor

e-PointM

Klíčová slova

Zákaznický segment

Popis

e-Point.M odečítá v nastavených intervalech (tzn. dle podmínek distribuce) fakturační měřiče EE, ZP a Q  připojené na přímo i vzdáleně. Zajišťuje místní vizualizaci denní spotřeby EE v kWh a ZP v m3, včetně rezervované kapacity  v %, výpočet aktuální spotřeby ve sledovaném intervalu (¼ hod, plynárenský den) a zobrazuje její trend. Řeší regulační algoritmy dle volitelných parametrů a vystavuje, či uvolňuje povely buďto při vysoké spotřebě, a nebo s ukončením sledovaného intervalu. Pokud má e-Pont.M vestavěný modulu GSM, může předávat alarmy o vysoké spotřebě ZP, nebo regulačních zásazích, či v případě poruchy systému zaslat informaci odpovědné osobě na její mobilní telefon.

K zákazníkově technologii lze e-Point.M připojit datovým rozhraním (nad RS485/ETH, MODBUS RTU, TCP/IP), nebo  přes I/O   binární vstupy  či výstupy k ovládání. Dále lze  připojit  aktivní senzory fyzikálních veličin, jejichž data  jsou ukládána společně s odečítanými měřiči energií do místního archivu za účelem dalšího vyhodnocení (archiv je vybaven nedestruktivní pamětí, při nedostupnosti komunikačních linek naměřená data “pozdrží” a s obnovením přenosové trasy je odešle k dalšímu zpracování).

Pro místní regulace např. vytápěcích sahar, oběhových čerpadel, apod. lze využít v terminálu e-Point.M integrované funkce - celkem až 4 nezávislé regulační smyčky. Každé regulační úloze  lze nastavit časový program pro spínání spotřebičů a dalších parametrů regulace, kdy jednotlivé časové denní/směnové programy jsou organizovány ve 14 denním kalendáři.

Terminál e-Point.M předává naměřená data a vypočtené hodnoty službě e-PointWEB a ukládá je do datového centra. Tato data jsou přístupná oprávněným osobám běžným webovým prohlížečem bez nutnosti jakékoliv instalace SW. 

Pro nastavení, vizualizaci a archivaci naměřených a vypočtených dat terminálem e-Point.M lze využít aplikaci e-PointSERVICE, a to místně, či vzdáleně přes Ethernet rozhraní (omezeně lze parametrizovat  i místně z Z LCD displeje terminálu e-Point.M).

Technická specifikace

 Procesor a podpůrné periferie:

Autodiagnostika, nezávislý HW Watchdog a poruchové relé pro indikaci abnormálních provozních stavů nebo poruch terminálu.

Vestavné moduly:       

Použití

e-Point.M je základní, modulární a autonomní jednotkou systému pro měření a řízení energií e-PointENERGY:

Zajištuje:

ukázka
ukázka
ukázka