Metering Services

metering_service_head

Metering Services - IT řešení pro energetický trh

Skupina firem Metering Services se zavázala poskytovat kvalitní IT řešení pro energetický trh v oblasti energy managementu a skrze své produkty uspokojovat potřeby svých zákazníků. Cílem společnosti je držet krok s novými technologiemi a trendy, a prosazovat tak nová technologická řešení a inovace do průmyslové reality.

PRODUKTY

Metering logo
Metering logo

Message Handler

Message Handler je řešení, které slouží k předávání dat mezi centrálním systémem pro sběr dat z měření (MDMS) a operátorem trhu, který organizuje trh s energiemi.

Metering logo
Metering logo

W1000

S webovým portálem W1000 může obslužný program získat nákladově efektivní systém, který umožňuje využívat výhody inteligentního měření, jako je přístup koncových uživatelů k datům měření, možnost vidět skutečnou spotřebu a export dat do jiného systému (např. pro účely fakturace).