MSTP

mstp_head2

Společnost MSTP - energetické řízení, měření a datová komunikace

Společnost MSTP se aktuálně specializuje na vývoj hardware a software, realizaci projektů a poskytování služeb v oblasti inteligentních systémů energetického řízení, měření a datové komunikace.

PRODUKTY

mstp logo
mstp logo

e-Port

Externí komunikační jednotky – datové brány, určené pro přenos technologických dat z dostupných rozhraní (měřiče energií, PLC, ŘS, MaR) do vybraného datového centra prostřednictvím Ethernetu nebo modemu LTE Cat-NB2.

mstp logo
mstp logo

e-PointM

Regulátory e-Point.M poskytují technické prostředky pro automatické monitorování dohodnutého energetického diagramu (teplo, elektřina, zemní plyn) ve zvoleném časovém intervalu s možností automatického selektivního přepínání spotřebičů.

mstp logo
mstp logo

WZU-52

WZU-52 je inteligentní komunikační modul určený pro montáž do měřidel tepla Landis+Gyr UH50. Modul je určen pro přenos naměřených hodnot pomocí GPRS 2G/3G telekomunikační sítě.

mstp logo
mstp logo

WZU-62

Modul je určen pro přenos naměřených hodnot pomocí LTE telekomunikační sítě NB-IoT. WZU-62 je inteligentní komunikační modul určený pro montáž do měřidel tepla Landis+Gyr UH50.

mstp logo
mstp logo

WZU-62-S

WZU-62 reprezentuje nastupující generaci měřidel komunikujících prostřednictvím sítí Internetu věcí (IoT). WZU-62 je inteligentní komunikační modul, přenášející naměřené hodnoty pomocí LTE telekomunikační sítě NB-IoT, jenž je určený pro montáž do měřidel tepla Landis+Gyr UH50.

mstp logo
mstp logo

Enesy PQ

Pokročilý systém pro sběr dat k vyhodnocení a archivaci PQ.

SLUŽBY

mstp logo
mstp logo

e-PointHES

e-PointHES, robustní head-end system, je distribuované řešení zajišťující sběr a správu měřených dat pomocí různých komunikačních kanálů (GSM/GPRS, NB-IoT, LoRa, SigFox, Ethernet) a protokolů (DLMS, M-BUS, JSON) z různých zdrojů dat a měřidel.

mstp logo
mstp logo

e-PointSERVICE

e-PointSERVICE slouží nejen k parametrizaci terminálů e-Point.M, ale i k archivaci naměřených dat. Primárně se však používá pro online vizualizaci dat fakturačních měřičů (pořízených terminály e-Point.M).

mstp logo
mstp logo

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli. e-PointWEB je vhodný pro energetický management, umožňuje sledovat skutečnou spotřebu a exportovat data do jiného systému, nebo zpracovávat data o kvalitě energie ze sítě.

mstp logo
mstp logo

e-PointDAM

e-PointDAM je modulární systém pro archivaci a vyhodnocení kvality měření, který vznikl spojením produktu DAM a systému e-PointWEB. Jedná se o řešení určené pro zpracování měření dat kvality elektrické energie z různých zdrojů (z elektroměrů vybavených systémem měření kvality dle ČSN 50 160 a kvalitometrů třídy A).

mstp logo
mstp logo

G-COM

Rodina produktů určených k instalaci na lokální PC určená pro automatizované zpracování dat přenášených pomocí komunikačního protokolu WebSocket z produktů společnosti MSTP (e-Point.M, WZU-52 a WZU-62).

mstp logo
mstp logo

e-Tablo

Více než pouhý docházkový systém. Designový webový HR nástroj, který řeší evidenci docházky i vnitrofiremní komunikaci. Nechte zazářit eTablo mezi Vašimi interními softwary jako designový klenot!

ŘEŠENÍ

mstp logo
mstp logo

e-PointENERGY

Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou.

mstp logo
mstp logo

e-PointLIGHTING

Produkt Adresné řízení LED osvětlení je určen k optimalizaci intenzity osvětlení dle potřeb výrobních stanovišť a směn v průmyslových podnicích s vícesměnným provozem.