SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA ENERGII

Specializovaný portál e-PointWEB je určen odborníkům, zákazníkům distribučních společností, energetických společností z oblasti průmyslu a municipalit, kteří chtějí sledovat a průběžně analyzovat data o spotřebě energií. 

e-pointweb head

Teplárenství

Výtopny, teplárny, kombinované zdroje (paroplynová teplárny, kogenerační jednotky, …)

ukázka

Škálovatelná řešení pro využití sběru a vyhodnocení fakturačních dat dodávky tepla odběratelům, dat z provozních a bilančních měřičů tepla, chladu a kondenzátu na zdrojích a rozvodech.

Data lze využívat průběžně k vyhodnocení provozu a bilance teplárenské sítě, její efektivity a optimalizaci provozu soustavy a to bez ohledu na topné médium (pára nebo voda). Dodávané řešení lze provozovat samostatně, případně lze využít synergií se stávajícím systémem pro dálkové odečty.

Na zdrojích tepla může být řešena úloha  monitoringu a  regulace sjednaného diagramu dodávané energie z jiných distribučních společností (elektrická energie, zemní plyn, dodávka tepla ) pro optimální nastavení a využívání rezervované kapacity.

Metering Services Group nabízí zákazníkovi široké portfolio produktů a služeb včetně expertního know-how. Velký důraz je kladen na  poskytování podpory a servisu dodávaných řešení.

NABÍDKA V OBLASTI

KOMUNIKACE MĚŘIDEL

Komunikační moduly a jednotky, které jsou kompatibilní se všemi běžně používanými měřiči tepla a páry.

Moduly pro 2G, 3G a NB-IoT sítě ve vysoké kvalitě návrhu  i výroby. Moduly určené k instalaci do  přístroje jsou certifikovány  jako oficiální příslušenství měřidel Landis+Gyr UH50. Provedení “S” - externí modul vně měřicích přístrojů -  lze použít také pro komunikaci ostatních měřidel s rozhraním M-Bus.

Jedná se primárně o bateriově napájená zařízení, která jsou optimalizována pro zajištění provozu a odesílání dat během minimálně jednoho cejchovacího období (v ČR + SK tedy roky).

PRODUKTY

WZU-52

WZU-52 je inteligentní komunikační modul určený pro montáž do měřidel tepla Landis+Gyr UH50. Modul je určen pro přenos naměřených hodnot pomocí GPRS 2G/3G telekomunikační sítě.

WZU-52-S(XL)

WZU-52 je inteligentní komunikační modul určený pro montáž do měřidel tepla Landis+Gyr UH50. Modul je určen pro přenos naměřených hodnot pomocí GPRS 2G/3G telekomunikační sítě.

WZU-62

Modul je určen pro přenos naměřených hodnot pomocí LTE telekomunikační sítě NB-IoT. WZU-62 je inteligentní komunikační modul určený pro montáž do měřidel tepla Landis+Gyr UH50.

WZU-62-S

Modul je určen pro přenos naměřených hodnot pomocí LTE telekomunikační sítě NB-IoT. WZU-62 je inteligentní komunikační modul určený pro montáž do měřidel tepla Landis+Gyr UH50.

SYSTÉM SBĚRU DAT

Automatizovaný systém dálkových odečtů energetických pomocí dat M2M (IoT) sítí a jejich další zpracování.

Řešení dálkových odečtů měřičů všech energií je dodáváno na klíč, který integruje přenosy dat prostřednictvím IoT a  2G/3G mobilních sítí.

Systém je dodáván ve variantě komplexního systém MDMS, nebo v rozsahu zajišťující pouze odečet dat a navržený s důrazem na snadnou integraci do stávajícího řešení provozovaného zákazníkem.

PRODUKTY

e-PointHES

e-PointHES, robustní head-end system, je distribuované řešení zajišťující sběr a správu měřených dat pomocí různých komunikačních kanálů (GSM/GPRS, NB-IoT, LoRa, SigF

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Snižování spotřeby energií a hledání dalších úspor. Snižování fixní platby za vyhrazené energie.

Klíčovou částí řešení je zpracování dat; od podkladů pro fakturaci až po analýzy energetické účinnosti, resp. bilance a dále např. pro identifikaci abnormálních nebo poruchových stavů. V datech z měření se ukrývá obrovské množství informací, které zákazníkovi umožní lépe porozumět provozované soustavě a zajistit její efektivní a hospodárný provoz.

PRODUKTY

e-PointENERGY

Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou.

REGULÁTOR DENNÍ REZERVOVANÉ PEVNÁ KAPACITY (DRPK)

Řešení optimalizující velikost smluvené rezervované kapacity plynu. Výrazně snižuje náklady na primární energii, tj. zemní plyn. Výstupy jsou důležitou informací pro průběžné stanovování energetické bilance.

Regulátor denní rezervované pevné kapacity najde své uplatnění v plynových kotelnách s plynovými kotli  samostatně nebo v kombinaci s kogenerací.

Jeho hlavní úlohou je v případě blížícího se překročení včasná místní, nebo vzdálená signalizace obsluze a případné vydání povelů řídícímu systému kotelny pro definované snížení spotřeby, aby nedošlo k překročení sjednaných parametrů odběru.

Regulátor může řešit úlohu buď jako autonomní jednotka, nebo jako součást energetického managementu.

PRODUKTY

e-PointM

Regulátory e-Point.M poskytují technické prostředky pro automatické monitorování dohodnutého energetického diagramu (teplo, elektřina, zemní plyn) ve zvoleném časovém intervalu s možností

REGULÁTOR 15MIN ODBĚROVÝCH MAXIM TEPLA

Řešení nabízející vyrovnání odběru energie v čase je důležitým nástrojem k zefektivnění výroby a distribuce tepla. Vašim koncovým zákazníkům řešení nabídne trvalý přehled o jejich spotřebě a nástroj pro úsporu nákladů na energie. 

Řešení vyvinuté primárně pro odběratele tepla s dvousložkovou cenou. Regulátor má za úkol zajistit včasným povelem systému MaR (Měření a Regulace) kotelny dočasné snížení odběru tepla, aby nedošlo k překročení sjednané kapacity, čímž dochází k vyhlazení odběrového diagramu. Toto řešení ušetří zákazníkům nemalé prostředky za zbytečnou rezervu ve sjednané  kapacitě dodávky tepla.

Redukce odběrových špiček je ovšem vhodná i pro dodavatele tepla, regulátor tedy najde své uplatnění také v jeho předávacích stanicích. Regulátor řeší až 3 maxima současně,  tedy maximum dodávky tepla na předávacích místech celkově, dále pro přípravy TV a pro otop ÚT. Lze také nastavit preferenci odběru pro TV. 

PRODUKTY

e-PointM

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.

PORTÁL NAMĚŘENÝCH DAT

Inteligentní webový portál, který je určen pro organizace, odborníky, zákazníky energetických společností z oblasti průmyslu a municipalit, kteří chtějí sledovat a průběžně analyzovat data o své spotřebě energií.

Portál přijímá automatizovaně vybrané informace z měření ze systémů pro sběr dat o energiích (HES/MDMS). Jedná se o výkonný vizualizační a analytický nástroj, jehož prostřednictvím mohou uživatelé v různých formátech zobrazovat naměřená data a analyzovat je v rámci předdefinovaných a uživatelsky definovaných sestav.

Na data lze aplikovat víceúrovňové výpočty, které umožňují pokročilé zpracování dat s použitím statistických funkcí. V kombinaci s funkcionalitou tarifikace produkt umožní plné využití informačního potenciálu dat z inteligentního měření.

PRODUKTY

W1000

S webovým portálem W1000 může obslužný program získat nákladově efektivní systém, který umožňuje využívat výhody inteligentního měření, jako je přístup koncových uživatelů k datům měření, možnost v