WZU-52-RS485

  Klíčová slova

  • RS485 rozhraní pro rozšířené připojení měřidel.

  Zákaznický segment

  • Teplárenské společnosti.
  • Provozovatelé distribučních sítí tepla.
  • Průmyslové podniky.
  • Lokální distribuce tepla.

  Popis

  WZU-52-MM rozšiřuje možnosti využití komunikačních modulů WZU-52 a WZU-62. Jedná se o RS485 rozhraní, díky kterému lze k uvedeným modulům připojit až čtyři další měřidla komunikující po sběrnici RS485. Připojená měřidla je poté možné odečítat s využitím GPRS, nebo NB-IoT telekomunikačních služeb. Začleněním WZU-52-MM do soustavy měřidel lze dosáhnout nejen efektivnějšího provozu řešení, ale i úspory nákladů, které by jinak musely být vynaložené na pořízení dalších základních modulů.

  Klíčové vlastnosti:

  • monitoring odběru,
  • okamžité hlášení zjištěných anomálií,
  • tvorba profilů odběrů a parametrů dodávané energie z naměřených dat,
  • flexibilita rozsahu a četnosti přenášených dat,
  • vzdálená parametrizace,
  • možnost sdílené komunikace až pro 5 zařízení,
  • snadná integrace do IT řešení každého zákazníka,
  • podporováno řešením EMS e-PointWEB.

  Technická specifikace

  • Rozšíření komunikačních jednotek pro měřiče tepla UH50.
  • RS485 pro 4 připojená zařízení.

  Použití