W1000

Klíčová slova

 • Portál naměřených dat pro externí uživatele (partnery a zákazníky).
 • Inteligentní zpracování a prezentace dat z měření.
 • Multiutilitní systém.

Zákaznický segment

 • Provozovatelé přenosových soustav (TSO).
 • Provozovatelé distribučních soustav (DSO), včetně lokálních DS (LDS).
 • Průmyslové společnosti.

Popis

Systém W1000 je inteligentní webový portál, který je určen pro odborníky, ale i zákazníky energetických společností, kteří chtějí analyzovat a porozumět údajům z různých měřících přístrojů. W1000 přijímá automatizovaně vybrané informace o spotřebě ze systémů pro sběr energetických dat (HES/MDMS) a ukládá je do vlastní databáze na serveru. Jedná se o výkonný grafický nástroj, jehož prostřednictvím mohou uživatelé nahlížet na naměřená data v různých formátech a třídit je pomocí uživatelsky definovaných sestav. Víceúrovňové výpočty a statistické funkce umožňují pokročilé zpracování dat, podpora tarifikace umožní plně využít potenciál inteligentního měření. 

Systém W1000 umožňuje:

 • import dat z měření z různých systémů (HES, MDMS),
 • podporu různých typů energií ( elektřina, plyn, voda, teplo),
 • pokročilé výpočty dat z měření,
 • podporu mobilních zařízení,
 • export dat do různých formátů,
 • podporu tarifikace,
 • správu uživatelů,
 • zabezpečení dat, 
 • segmentaci dat,
 • správu šablon.

Technická specifikace

Systém W1000 je instalován on-premise do DMZ zákazníka poskytujícího naměřená data. Jedná se o modulární řešení, které je provozováno jako webová aplikace.
Aby mohl být systém zprovozněn, je vyžadovaná instalace:

 • Windows Server 2008 R2 a vyšší,
 • Oracle 11g Release 2 a vyšší.

Použití

 • Nadstavba/rozšíření systémů Head-end System,
 • nadstavba/rozšíření systémů Meter Data Management System (MDMS).

Galerie