Message Handler

message

Message Handler

Klíčová slova

Zákaznický segment

Popis

Message Handler je řešení, které slouží k předávání dat mezi centrálním systémem pro sběr dat z měření (MDMS) a operátorem trhu, který organizuje trh s energiemi. Koncepce a architektura systému těží z dlouholeté zkušenosti s vývojem systémů nejen určených pro výměnu informací na trhu s energií, ale obecně pokrývajících požadavky na sběr a zpracování energetických dat, jejich archivaci a předávání jiným subjektům na poli informačních technologií. Náročná metodika výměny informací společně s legislativními požadavky nárokuje zvýšenou aktivitu správců distribučních a lokálních distribučních sítí. Právě ve správě a managementu energetických dat, určených k předávání na Operátora trhu, může být významným pomocníkem systém Message Handler.

Funkce systému Message Handler:

Technická specifikace

Aplikace je založena na platformě Microsoft.NET, z obecného funkčního hlediska má následující vlastnosti:

Použití

ukázka
ukázka
ukázka