Message Handler

Klíčová slova

 • Komunikace s operátorem trhu s energiemi (OTE).
 • Systém výměny dat mezi účastníky trhu s energiemi.

Zákaznický segment

 • Provozovatelé přenosových soustav (TSO).
 • Provozovatelé distribučních soustav (DSO).
 • Provozovatelé lokálních distribučních soustav (LDS).

Popis

Message Handler je řešení, které slouží k předávání dat mezi centrálním systémem pro sběr dat z měření (MDMS) a operátorem trhu, který organizuje trh s energiemi. Koncepce a architektura systému těží z dlouholeté zkušenosti s vývojem systémů nejen určených pro výměnu informací na trhu s energií, ale obecně pokrývajících požadavky na sběr a zpracování energetických dat, jejich archivaci a předávání jiným subjektům na poli informačních technologií. Náročná metodika výměny informací společně s legislativními požadavky nárokuje zvýšenou aktivitu správců distribučních a lokálních distribučních sítí. Právě ve správě a managementu energetických dat, určených k předávání na Operátora trhu, může být významným pomocníkem systém Message Handler.

Funkce systému Message Handler:

 • Zajištění a statistika plnění legislativních povinností.
 • Práce s daty:
  • Příjem dat ze systému pro sběr dat z měření (MDMS).
  • Ruční vytvoření dat, import z excelové šablony k tomu určené.
  • Zobrazení dat řádkově/tabulkou a jejich detail s možností editace, grafické zobrazení. 
  • Možnost vyhledávání, filtrování, přehledy dat.
  • Možnost exportu dat ve formátu xls.
 • Komunikace dat OTE:
  • Automaticky/ručně.
  • Porovnávání kmenových dat na základě opisů registrace/aktualizace z OTE pro evidenci v systému Message Handler. Příjem a zpracování „response“.  
  • Prioritizace zpráv, možnost odeslání jednotlivé zprávy s maximální prioritou.
  • Přehledy a statistiky komunikace.
 • Správa:
  • kmenových dat odběrných předávacích míst (OPM), průběhových dat pro OPM,
  • neprůběhových dat, doplňkových údajů pro fakturaci (DUF VO a DUF MO), sjednaných hodnot.
 • Komunikace ohledně odpojení a připojení OPM.
 • Generování náhradních dat pro jednotlivá OPM, nebo skupiny OPM jedním ze 4 algoritmů:
  • nulový profil,
  • kopie včerejšího dne,
  • kopie stejného dne předchozího týdne,
  • průměr za poslední 4 týdny.

Technická specifikace

Aplikace je založena na platformě Microsoft.NET, z obecného funkčního hlediska má následující vlastnosti:

 • Tenký klient – webová, multiplatformní aplikace. 
 • Uživatelé přistupují do aplikace na základě aplikační role. Možnost segmentace.
 • Aplikační vrstva Microsoft Windows.
 • Datové úložiště Oracle database.
 • Možnost napojení na Active Directory (ověřování pomocí Integrated Windows Authentication).
 • Komunikace dat je možná prostřednictvím SOAP, dále je podporován SMTP/POP3. 
 • Šifrovaná komunikace.

Použití

 • Předávání dat mezi účastníky liberalizovaném trhu s energiemi.

Galerie