UV-60

ukázka

UV-60

Mobilní robot pro průmyslovou desinfekci povrchů a vzduchu bez použití chemických látek s vysokou provozní spolehlivostí a přidanou hodnotou.

banner

UV-60 je profesionální germicidní zářič generující UV-C záření, který je integrovaný na mobilní robotický podvozek OMRON LD-60/90.

Vývoj UV-60 probíhal ve spolupráci s Fakultou biochemických technologií Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která zároveň laboratorně ověřila jeho účinnost na různých druzích povrchů. Díky tomu je vhodný nejen pro desinfekci povrchů a vzduchu kvůli přítomnosti osob, ale nabízí také účinnou a především ekologickou variantu desinfekce výrobních prostor v potravinářském průmyslu. V závislosti na přítomnosti osob umožňuje dva režimy provozu, přímý a nepřímý, které lze případně kombinovat. Zařízení lze provozovat nepřetržitě 24/7 – v nepřímém režimu zářiče může pracovat i během nabíjení baterií. Díky pokročilé radarové a laserové navigaci je jeho nasazení rychlé, nevyžaduje úpravy prostor (není nutné dodatečně instalovat laserové navigátory, podlahové značky, vodící linie apod.) a zároveň se automaticky adaptuje na změny. Propracovaný fleet management zajistí vzájemnou koordinaci, popř. spolupráci s dalšími OMRON roboty. Zařízení UV-60 je dodáváno včetně software pro parametrizaci a vizualizaci jeho provozu.

Vysoce účinná likvidace virů a bakterií

DESINFEKCE POVRCHŮ – přímý zářič 216W germicidními trubicemi s 99,8% účinností likvidace virů a bakterií

 • Vyzařuje velmi účinné, krátkovlnné UV-C záření s vlnovou délkou 253,7 nm (bez produkce ozonu).
 • Užitá délka trubic 1200 mm, nízká základna a odrazná plocha tělesa zářiče pro co nejširší profil záření.
 • Zaručená životnost 8000 hodin LongLifeR certifikace.
 • Netříštivé provedení trubic s certifikací HACCP pro užití v potravinářském průmyslu.
 • Nastavitelná doba a intenzita záření parametrizací trasy.
 • Typicky 8 hod bezobslužné desinfekce prostoru na jediné nabití, případně možnost užití výměnné baterie.
 • Automatické vypnutí záření při zjištění přítomnosti osob, znovuspuštění po hlasové výzvě k opuštění prostoru. 
 • Vícestupňové zabezpečení před nenadálým spuštěním záření (UV-C záření je zdraví škodlivé).

DESINFEKCE VZDUCHU – nepřímý / skrytý zářič 110W

 • Výkonná cirkulace vzduchu 365 m3/hod 
 • Zvýšení účinnosti desinfekce vzduchu interním HEPA-filtrem. 
 • Využití i za přítomností osob – např. při dobíjení v dokovací stanici.

banner
ukázka

Pokročilá navigace s umělou inteligencí

Špičková technologie leadera robotizované přepravy v průmyslovém prostředí

 • Antikolizní sensorika.
 • Lidar – precizní radar/sonar.
 • Laserové sensory.
 • Špičkové sensory přítomnosti osob.
 • Široké možnosti mapování sanitovaného prostoru.
 • Automatické řešení nenadálých překážek výpočtem nové optimalní trasy.
 • Sdílení tras a předcházení kolizím s ostatními roboty užitím funkcí Fleet managementu.
 • Tlačítko nouzového zastavení.
 • Doplňující moduly k ovládání dveřních systémů a výtahů.

Variabilní doplňkové funkce podle požadavků zákazníků

 • Vizualní dohled s podporou nočního vidění pro ostrahu objektů s možností bezprostředního přerušení úlohy desinfekce k prověření nenadálé okolnosti či zjištění – přiblížení fyzické (oddálení z původní trasy) nebo užití optického přiblížení kamerou.
 • Využití hlasových hlášení integrovaného syntezátoru.
 • Výkonná sofistikovaná realtime objektová videoanalýza dle zákaznických požadavků. 
 • Archivace nahrávek komprimovaných videozáznamů z přední i zadní kamery současně.
 • Doplňková sensorika (COx, přítomnost kouře, jiné měřitelné fyzikální hodnoty prostředí).
 • Funkce odečtu lokálních měřičů energií a automatizovaný přenos dat do odečtové centrály.
 • Začlenění do IS systémů uživatele pro různé úlohy sběru dat a předávaní informací.

SW prostředky (podpora Windows, iOS, Android)

Mobile Planner by OMRON – mapování, plánovaní a výběr tras. Fleet Managing by OMRON – snadné začlenění do zákaznické skupiny dopravních robotů pro spolupráci a sdílení.UV-60 Assist – vizualizace a parametrizace provozu UV-60.

ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka