e-PointENERGY

banner

e-PointENERGY

e-PointENERGY je komplexním a účinným systémem pro sledování a řízení spotřeby energií dle sjednaných diagramů a pro určování toku energií a energetické účinnosti výroby a technologií. Zajišťuje rychlou návratnost investice a vysokou užitnou hodnotu respektující potřeby zákazníka během růstu, či obnově výrobního i nevýrobního podniku. Respektuje legislativu a potřeby zákazníků se zavedeným energetickým managementem dle ISO 50001 a s trvalým inovačním procesem.

Hlavní rysy

Benefity

  1. Synergie úloh regulace a monitoringu spotřeby energií dle sjednaných odběrových diagramů s dálkovými odečty spotřeby energií koncových odběratelů a bilance nákupu, výroby, distribuce, ztrát, nebo prodeje.
  2. Podružné spotřeby energií (náhrada rutinních činností), provozní hodnoty (teplota, tlak, binární stavy technologií, místních automatik a regulátorů), regulační úlohy pro jednoduchou automatizaci.
  3. Dodávky, montáž a servis měřičů energií (elektrické energie, zemního plynu, vody, tepla a chladu, stlačeného vzduchu) včetně komunikace.
  4. Zvyšování spolehlivosti dodávky, vyhledávání příčin výpadků při událostech v distribučních sítích elektrické energie.

Webový portál s integrovanou datovou službou GSM pro přenos dat, archivaci a vizualizaci dat z měřičů energií

e-PointENERGY v bodech

Legenda: EE - elektřina, ZP - zemní plyn, Air - stlačený vzduch, W - voda, Q - teplo/chlad