e-PointENERGY

e-PointENERGY je komplexním a účinným systémem pro sledování a řízení spotřeby energií dle sjednaných diagramů a pro určování toku energií a energetické účinnosti výroby a technologií. Zajišťuje rychlou návratnost investice a vysokou užitnou hodnotu respektující potřeby zákazníka během růstu, či obnově výrobního i nevýrobního podniku. Respektuje legislativu a potřeby zákazníků se zavedeným energetickým managementem dle ISO 50001 a s trvalým inovačním procesem.

Hlavní rysy

 • Optimalizace a dodržování sjednaných odběrových diagramů energií (zemní plyn, teplo, elektřina) bez penále s minimálními zásahy do výrobních procesů.
 • Snižování fixní platby za energie.
 • Snižování spotřeby energií a hledání dalších úspor, identifikace abnormality v odběrech, snižování energetické náročnosti.
 • Popis toků energií, navázání na výrobní data (sortiment, množství, atd.) a fakturačními systémy.

Benefity

 1. Synergie úloh regulace a monitoringu spotřeby energií dle sjednaných odběrových diagramů s dálkovými odečty spotřeby energií koncových odběratelů a bilance nákupu, výroby, distribuce, ztrát, nebo prodeje.
 2. Podružné spotřeby energií (náhrada rutinních činností), provozní hodnoty (teplota, tlak, binární stavy technologií, místních automatik a regulátorů), regulační úlohy pro jednoduchou automatizaci.
 3. Dodávky, montáž a servis měřičů energií (elektrické energie, zemního plynu, vody, tepla a chladu, stlačeného vzduchu) včetně komunikace.
 4. Zvyšování spolehlivosti dodávky, vyhledávání příčin výpadků při událostech v distribučních sítích elektrické energie.

Webový portál s integrovanou datovou službou GSM pro přenos dat, archivaci a vizualizaci dat z měřičů energií

 • Přehledné zobrazení energií, případně výrobních údajů v požadovaném období, či časových řezech ¼ hod, hod, den, 7 dní, měsíc, rok pro aktuální, kumulativní, fakturační hodnoty a trendy.
 • Dílčí/porovnávací bilance jednotlivých provozoven/závodů.
 • Evidence produkce (přiřazení tonáže, nebo sortimentu) - receptura s časovým razítkem, pro zobrazení a stanovení ukazatelů energetické náročnosti v souběhu s naměřenými hodnotami spotřeb energií a např. venkovní teplotou.
 • Přenos dat z měřičů energií Ethernetem či pomocí GSM datových služeb (ve spojení s nadnárodním poskytovatelem) včetně servisu a provozního dohledu.

e-PointENERGY v bodech

Legenda: EE - elektřina, ZP - zemní plyn, Air - stlačený vzduch, W - voda, Q - teplo/chlad

 • Monitoring odběru energie dle sjednaného diagramu (ZP, EE, Q) s širokou možností alarmů a automatického omezování spotřeby.
 • Automatický odečet fakturačních měřičů pro nákup energií, nebo přeprodej externím zákazníkům (ZP, EE, Air, Q).
 • Automatický odečet podružných měřičů energií a dopočty virtuálních měřičů, včetně koeficientů pro přepočty.
 • Dodávka a instalace nových měřičů  - EE, Q, Air, ZP, W.
 • Řešení sdělovacích cest (optika, metalika, robustní RF přenos v neplaceném pásmu, Ethernet/GSM  s vlastní roamingovou datovou službou GDATA).
 • Vizualizace toku energií on-line v lokalitě závodu, včetně stavů technologií. Archivace a parametrizace v e-PointSERVICE.
 • e-PointWEB je webové řešení pro vizualizaci dat z více provozoven, zobrazování okamžitých, nebo kumulovaných (v časových řezech ¼ hod, hod, 24, hod, den, týden, měsíc, rok) a fakturačních hodnot vždy za vybrané období.
 • Začlenění údajů o výrobě (sortiment, tonáž) k toku energií automaticky – importem, nebo ručně přes WEB formulář. Automatické sledování koeficientů energetické náročnosti.
 • Sledování a monitoring parametrů kvality dodávky EE (harmonické, nesymetrie, krátkodobé poklesy a přepětí).