e-PointHES

Klíčová slova

 • Head-end system,
 • správa měřidel (Device management),
 • správa koncových nájemců (Multi-tenant management),
 • správa šablon měřidel (Device Tamplate management),
 • certifikační autorita (Tenant Certicate Authority),
 • REST API,
 • datové centrum,
 • Apache Hadoop.

Zákaznický segment

 • Lokální distribuční soustavy (LDS).
 • Průmyslové a výrobní podniky.

Popis produktu

e-PointHES je robustní head-end system. Jedná se o distribuované řešení zajišťující sběr a správu měřených dat pomocí různých komunikačních kanálů (GSM/GPRS, NB-IoT, LoRa, SigFox, Ethernet) a protokolů (DLMS, M-BUS, JSON) z různých zdrojů dat a měřidel. Systém je určen pro sběr a přiřazení příchozích dat koncovým uživatelům, zařazení do šablon, k základní normalizaci a archivaci. 

Technická specifikace

Systém je nabízen jako hostované/cloud řešení:

 • je možné ho nasadit ve velmi krátkém čase s nulovými investičními náklady,
 • nízké provozní náklady díky sdílení technických prostředků,
 • provoz v profesionálním datovém centru (TIER III) s vysokou úrovní bezpečnosti dat,
 • součástí služby je automatické zálohování dat,
 • garantovaná vysoká dostupnost systému,
 • použita technologie Apache Hadoop - framework obsahující sadu softwarových komponent určených pro zpracování velkého množství nestrukturovaných a distribuovaných dat v řádech petabytů a exabytů.

Použití

Galerie