e-PointSERVICE

Klíčová slova

 • Součástí řešení e-PointENERGY.
 • SW sloužící k parametrizaci, vizualizaci a archivaci dat z terminálů e-Point.M.
 • On-line konzole fakturačních měřičů energií, kde lze nastavit sjednané kapacity DRPK, RK.

Zákaznický segment

Nabízí řešení pro dodržení sjednaných diagramů nakoupených energií a potřeb energetického managementu napříč portfoliem v rámci dostupných služeb.

Popis

e-PointSERVICE je SW určený k parametrizaci terminálů e-Point.M, vizualizaci a archivaci naměřených dat. Primárně se používá pro online vizualizaci dat: z terminálů e-Point.M, připojených měřičů energií místně, nebo vzdáleně, stavů připojených technologických zařízení, podružných měřících přístrojů a senzorů fyzikálních veličin. Pro archivaci využívá lokální úložiště v souborovém systému PC.

e-PointSERVICE  zajištuje:

 • lokální i vzdálenou komunikaci s terminály e-point.M v systému e-PointENERGY,
 • konfiguraci/parametrizaci terminálů e-Point.M a jejich dostupných funkcí,
 • zákaznické nastavení provozních hodnot (tzn. jednotlivé hranice pro vypínání, velikost kroku odečítání měřičů energií, nastavení komunikačních cest, archivů a četnosti zápisů, alarmů, regulátorů, apod.),
 • vizualizace okamžitých hodnot (s odhadem u vývoje spotřeby energie na konci sledovaného intervalu, upozornění na pravděpodobné překročení nastavených mezí u rezervované kapacity),
 • vizualizace archivních hodnot odběru energie, denní, měsíční profily (ve formě tabulek a grafů),
 • deník událostí archivuje důležité stavy a případné omezování provozu připojených technologií  terminálem e-Point.M (omezení/uvolnění spotřeby), provozní a poruchové stavy terminálu e-Point.M (kvalita komunikace, provozní stavy FW + HW),
 • servisní úkony a údržbu systému, archivaci dat a jejich export.

Technická specifikace

 • Balíček pro automatickou instalaci, podpora operačního systému Windows 7 a novějších verzí.
 • Komunikace terminálům e-Point.M přes USB, nebo Ethernet TCP/IP.
 • Technologie LAB Windows by NI.

Použití

 • Konzole podnikového energetika pro online sledování odběru energií z distribuční sítě ve vztahu ke sjednanému diagramu (rezervované kapacitě DRPK, RK).
 • SW je určený pro instalaci na PC a k parametrizaci, vizualizaci i archivaci dat z terminálů e-Point.M.

Galerie