e-PointSERVICE

ukázka

e-PointSERVICE

Klíčová slova

Zákaznický segment

Nabízí řešení pro dodržení sjednaných diagramů nakoupených energií a potřeb energetického managementu napříč portfoliem v rámci dostupných služeb.

Popis

e-PointSERVICE je SW určený k parametrizaci terminálů e-Point.M, vizualizaci a archivaci naměřených dat. Primárně se používá pro online vizualizaci dat: z terminálů e-Point.M, připojených měřičů energií místně, nebo vzdáleně, stavů připojených technologických zařízení, podružných měřících přístrojů a senzorů fyzikálních veličin. Pro archivaci využívá lokální úložiště v souborovém systému PC.

e-PointSERVICE  zajištuje:

Technická specifikace

Použití

ukázka
ukázka
ukázka