e-PointWEB

Klíčová slova

 • e-PointWEB je řešení pro komplexní energetický management.
 • e-PointWEB je řešení pro analýzu dat o spotřebě energií v rámci provozu společnosti.
 • e-PointWEB je řešení pro tvorbu energetické bilance.
 • e-PointWEB je řešení pro analýzu dat o kvalitě dodávky.

Zákaznický segment

 • Provozovatelé přenosových soustav (TSO).
 • Provozovatel Distribuční soustavy (DSO).
 • Lokální distribuční soustavy (LDS).
 • Průmyslové a výrobní podniky.
 • Obchodní a kancelářská centra.
 • Veřejná samospráva.

Popis

e-PointWEB zajišťuje automatický příjem, zpracování a archivaci dat a případně dalších údajů z dálkově odečítaných měřidel spotřeby energií a umožňuje jejich vizualizaci, analýzu a reporting. Kromě údajů o spotřebě energií lze v systému zpracovat libovolné jiné údaje; velmi častým požadavkem je kombinace energetických a výrobních dat za účelem vyhodnocování energetické náročnosti výroby.

K dispozici jsou další funkce a nástroje, např. propracovaná validace dat, automatické generování e-mailů nebo SMS při překročení nastavených mezí, nebo vzniku nestandardních stavů, či nástroj pro kreslení liniových schémat. Systém disponuje REST API rozhraním pro výměnu dat s ostatními systémy zákazníka, nejčastěji se jedná o výrobní, řídicí nebo fakturační systémem.

Pro realizaci úlohy dálkových odečtů a hlídání sjednaných odběrových diagramů je možné využít libovolné komponenty řešení e-PointENERGY, jež pokrývají širokou škálu měřidel spotřeby energií od různých výrobců. Alternativně je možné e-PointWEB nasadit v kombinaci s HW třetích stran zajišťující dálkový sběr dat. Unikátní vlastností systému e-PointWEB je zejména jeho univerzálnost použití, doplněná o vysokou personalizovatelnost a otevřenost řešení.

Systém e-PointWEB společně s e-PointENERGY představuje optimální řešení zajišťující pokrytí všech potřeb v oblasti energetického hospodářství, optimalizace spotřeby energií a efektivního využití energií a materiálů v průběhu celého procesu tvorby přidané hodnoty a monitoringu prostřednictvím klíčových indikátorů výkonnosti.  

Základní charakteristiky systému e-PointWEB:

 • intuitivní a uživatelsky příjemné ovládání,
 • aplikace přístupná z prostředí běžného webového prohlížeče, bez nutnosti instalace,
 • přehledné zobrazení spotřeb energií, případně dalších souvisejících veličin, nebo výrobních údajů v požadovaném období, či v časových řezech po 15 min, hodinách, dnech, týdnech, měsících, letech a pro aktuální, kumulativní, fakturační hodnoty anebo trendy,
 • modul Dashboard pro tvorbu “obrazovek” optimalizovaných pro různé skupiny uživatelů,
 • energetické bilance jednotlivých organizačních středisek, technologických celků, částí distribuční sítě a jejich porovnání mezi sebou nebo zobrazení trendů v čase,
 • integrace výrobních dat - nejčastěji se jedná o množství nebo tonáž v členění dle sortimentu - pro zobrazení a stanovení ukazatelů energetické náročnosti v souběhu s naměřenými hodnotami spotřeby energií, nebo dalšími veličinami, jakou může být např. venkovní teplota,
 • podpora příjmu dat z dálkových odečtů metodou PUSH, nebo vyčítání dat metodou PULL,
 • možnost zpracování dat z datových zdrojů třetích stran, od senzorů, přes komunikační moduly, datové koncentrátory až po odečtové centrály, popř. databázové systémy,
 • k dispozici jsou i rozšiřující moduly pro jednotlivé druhy energie. 
  Příkladem může být modul Elektro: sledování a vyhodnocování vývodů (proudová a napěťová nesymetrie), odchylka fáze U/I, sdružené napětí, skokové změny veličin, hlídání dodržení účiníku, sledování zatížení transformátorů a vývodů, hlídání spotřebičů.

Technická specifikace

Systém je nabízen jako:

 1. Hostované řešení  
  • Řešení bez starostí, které je možné nasadit ve velmi krátkém čase s nulovými investiční náklady.
  • Nízké provozní náklady díky sdílení technických prostředků.
  • Provoz v profesionálním datovém centru s vysokou úrovní zabezpečení dat.
  • Součástí služby je automatické zálohování dat.
  • Garantovaná vysoká dostupnost systému.
 2. On–premise v případech, kdy nelze použít hostované řešení
  • Modulární vícevrstvá aplikace. 
  • Moderní způsob distribuce za po užití technologie docker
  • Komunikace s okolními systémy využívá konektory na bázi Web Services (REST API), popř. datové pumpy s konektivitou do různých databází nebo na standardně formátované soubory (CSV, JSON, XML).

Použití

Galerie