e-PointWEB

e-point

e-PointWEB

Klíčová slova

Zákaznický segment

Popis

e-PointWEB zajišťuje automatický příjem, zpracování a archivaci dat a případně dalších údajů z dálkově odečítaných měřidel spotřeby energií a umožňuje jejich vizualizaci, analýzu a reporting. Kromě údajů o spotřebě energií lze v systému zpracovat libovolné jiné údaje; velmi častým požadavkem je kombinace energetických a výrobních dat za účelem vyhodnocování energetické náročnosti výroby.

K dispozici jsou další funkce a nástroje, např. propracovaná validace dat, automatické generování e-mailů nebo SMS při překročení nastavených mezí, nebo vzniku nestandardních stavů, či nástroj pro kreslení liniových schémat. Systém disponuje REST API rozhraním pro výměnu dat s ostatními systémy zákazníka, nejčastěji se jedná o výrobní, řídicí nebo fakturační systémem.

Pro realizaci úlohy dálkových odečtů a hlídání sjednaných odběrových diagramů je možné využít libovolné komponenty řešení e-PointENERGY, jež pokrývají širokou škálu měřidel spotřeby energií od různých výrobců. Alternativně je možné e-PointWEB nasadit v kombinaci s HW třetích stran zajišťující dálkový sběr dat. Unikátní vlastností systému e-PointWEB je zejména jeho univerzálnost použití, doplněná o vysokou personalizovatelnost a otevřenost řešení.

Systém e-PointWEB společně s e-PointENERGY představuje optimální řešení zajišťující pokrytí všech potřeb v oblasti energetického hospodářství, optimalizace spotřeby energií a efektivního využití energií a materiálů v průběhu celého procesu tvorby přidané hodnoty a monitoringu prostřednictvím klíčových indikátorů výkonnosti.  

Základní charakteristiky systému e-PointWEB:

Technická specifikace

Systém je nabízen jako:

1. Hostované řešení

  • Řešení bez starostí, které je možné nasadit ve velmi krátkém čase s nulovými investiční náklady.
  • Nízké provozní náklady díky sdílení technických prostředků.
  • Provoz v profesionálním datovém centru s vysokou úrovní zabezpečení dat.
  • Součástí služby je automatické zálohování dat.
  • Garantovaná vysoká dostupnost systému.

2. On–premise v případech, kdy nelze použít hostované řešení

  • Modulární vícevrstvá aplikace. 
  • Moderní způsob distribuce za po užití technologie docker
  • Komunikace s okolními systémy využívá konektory na bázi Web Services (REST API), popř. datové pumpy s konektivitou do různých databází nebo na standardně formátované soubory (CSV, JSON, XML).

Použití

ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
sponzor
sponzor
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka