G-COM

Klíčová slova

 • Služba pro automatizované zpracování dat.
 • On-Premise Server/PC.
 • WebSocket.

Zákaznický segment

 • Zákazníci využívající produkty MSTP (e-Point.M, WZU-52 a WZU-62).

Popis

Rodina produktů určených k instalaci na lokální PC určená pro automatizované zpracování dat přenášených pomocí komunikačního protokolu WebSocket z produktů společnosti MSTP (e-Point.M, WZU-52 a WZU-62), která je nabízena ve třech základních variantách: 

 1. G-COM

  • Služba určená pro instalaci na Windows Server do DMZ uživatele.

  • Služba naslouchá příchozím zprávám ze zařízení a ukládá je v nezměněné podobě na disk k dalšímu zpracování. 

  • Server se spuštěnou službou musí být dostupný 24/7, aby se minimalizovalo opakované zasílání dat z bateriově napájených zařízení.            

 2. G-COM-API

  • Služba určená pro instalaci na PC uživatele.

  • Služba v pravidelných intervalech vyzvedává zprávy ze serveru e-PointHES a ukládá je v nezměněné podobě na disk k dalšímu zpracování.

  • Služba je pro komunikaci se serverem zabezpečená certifikátem.

 3. G-COM-NORM

  • Služba určená pro instalaci na PC uživatele. Služba v pravidelných intervalech vyzvedává normalizovaná data ze serveru e-PointWEB a ukládá je v předdefinovaných formátech na disk k dalšímu zpracování.

  • Služba je pro komunikaci se serverem zabezpečená certifikátem.

Technická specifikace

Služba G-COM, která je instalována buď on-premise do DMZ zákazníka (G-COM-SRV), nebo na PC uživatele (G-COM-API, G-COM-NORM), poskytuje naměřená data.
Pro zprovoznění systému je vyžadovaná instalace:

 • Windows Server 2008 R2 a vyšší popř.,
 • Windows 10.

Použití

 • Nástroje určené pro integraci komunikačních modulů do lokální infrastruktury zákazníka.
 • Určeno pro komunikační moduly WZU-52, WZU-62 a regulátor s datovým koncentrátorem e-Point.M.

Galerie