e-PointDAM

Klíčová slova

 • e-PointDAM je řešení pro zpracování dat kvality elektrické energie (PQ).
 • e-PointDAM je řešení pro zpracování měření kvality dat elektrické energie z různých zdrojů (elektroměrů vybavených systémem měření kvality dle ČSN 50 160 a kvalitometrů třídy A).

Zákaznický segment

 • Provozovatelé přenosových soustav (TSO).
 • Provozovatel Distribuční soustavy (DSO).
 • Lokální distribuční soustavy (LDS).
 • Průmyslové a výrobní podniky.

Popis produktu

e-PointDAM je modulární systém pro archivaci a hodnocení měření, který je vyvíjen ve spolupráci se společností EGC – EnerGoConsult ČB. Propojením systému DAM a e-PointWEB vznikla univerzální platforma, která poskytuje robustní řešení pro správu, archivaci a hodnocení měření s vazbou na klíčové podnikové systémy (např. SAP, GIS, SCADA).

Základní charakteristika systému e-PointDAM:

 • Zpracování rozsáhlého počtu měření kvality elektřiny a dalších technologických měření na jednotlivých napěťových hladinách.
 • Validace archivovaných dat.
 • Robustní databázová struktura umožňující archivaci rozsáhlého počtu měření v plné škále měřených veličin: U, Pst, Plt, unb, THDu, Uh, I, P, Q, THDi, Ih a další.
 • Připravenost na propojení s externími systémy.
 • Statistická analýza napěťových i nenapěťových veličin.
 • Široká paleta nástrojů pro vyhodnocená archivovaných měření kvality elektřiny, nebo vyhodnocení ve vztahu k platným standardům: ČSN EN 50160, Příloha 3 PPDS, histogramy a další.
 • Tvorba reportů z měření kvality elektřiny a jejich ukládání do systému pro správu dokumentů.
 • Export archivovaných dat pro navazující analýzy.
 • Alarmy hlídající zadaná kritéria a umožňující zaslání upozornění při jejich překročení.
 • Zavedená hierarchie uživatelů (tzn. zavedení odlišných práv pro užívání aplikace).
 • Možnost přidávání dalších měřicích bodů.

Technická specifikace

Systém je nabízen jako

 • On–premise:
  • modulární vícevrstvá aplikace,
  • provozovaná na Windows serveru 2012/2016 používající databázi Oracle ve verzi 12,
  • komunikace s okolními systémy využívá konektory na bázi Web Services (REST API), popř. datové pumpy s konektivitou do různých databází, nebo na standardně formátované soubory (CSV, JSON, XML).
 • Cloudové řešení: 
  • řešení bez starostí, které je možné nasadit ve velmi krátkém čase s nulovými investiční náklady,
  • nízké provozní náklady díky sdílení technických prostředků,
  • provoz v profesionálním datovém centru s vysokou úrovní bezpečnosti dat,
  • součástí služby je automatické zálohování dat,
  • garantovaná vysoká dostupnost systému.

Použití

Galerie